Siria: agghiacciante testimonianza e altri commenti sull'esplosione di Damasco

Nonostante le poche informazioni disponibili sulla tremenda esplosione [in] dell'altro ieri [27 settembre] a Damasco, in Siria, un blogger era sul posto e si è precipitato al computer per descrivere al mondo la scena di devastazione e caos a cui ha assistito.

Il siriano Medad [ar] si trovava vicino al luogo dell'esplosione e ne offre la testimonianza diretta:

 صباح هذا اليوم 27/09/2008 هز انفجار شديد العاصمة سورية دمشق على بعد مئتين متر من سيارتي التي كنت استقلها من منطقة السيدة زينب صباح هذا اليوم باتجاه دمشق عبر مفصل (المتحلق الجنوبي) أي قبل حوالي عشرين دقيقة من الآن تماماً..

الانفجار لم يكن مسموعاً بقدر ما كان محسوساً فقد قفزت السيارة التي كنت استقلها الى الهواء لمسافة نصف متر تقريباً ثم جلست على الأرض في حالة ذهول مني..  ناهيك عن صوت الانفجار الضخم الذي يجب ان يكون مسموعاً الى مسافة بعيدة جداً.. وعند المرور عند موقع الحادث الذي كان قرب الثكنة العسكرية التي تُدعى على حسب قول السائق (قسم الدوريات) كانت أشلاء تتطاير في المكان عددت منها قطع لأربع اشخاص إضافة الى جثة مرمية على طرف الشارع وجرحى لا يحصى عددهم..

Questa mattina, 27 settembre 2008, una terrificante detonazione ha scioccato la capitale della Siria, Damasco, a circa 200 metri dalla macchina che mi stava portando dalla zona di Sayida Zainab verso Damasco. Tutto questo è accaduto appena 20 minuti fa.
L'esplosione è stata molto più forte del relativo frastuono, la mia macchina è stata sollevata in aria di mezzo metro. Poi ho dovuto sedermi per terra in completo stato di shock.. oltre a questo, il boato dello scoppio sarà stato sentito da molto lontano. Mentre passavo accanto al luogo dell'evento, vicino a una postazione militare, che l'autista ha chiamato Dipartimento delle Pattuglie, ho visto brandelli di corpi umani appartenenti a quattro differenti persone, oltre a corpi sparsi su ambo i lati delle strade e un numero indefinito di persone ferite… 

الأجهزة الأمنية كانت في حالة استنفار شديد وكانت تطرد جميع الناس من مسرح الانفجار لئلا يحصل أحد على المعلومات او التصوير (كاميرتي التي كانت ستصادر) عذراً لم استطع التصوير لحالة الهلع التي كانت سائدة بين الناس وضرب الاجهزة الامنية للناس لتفتيتهم وتشتيتهم..
Le forze di sicurezza erano in pieno allarme e cercavano di allontanare la gente dalla scena così da evitare che qualcuno potesse prendere informazioni o catturare immagini (stavano per sequestrare anche la mia macchina fotografica). Perdonatemi se non sono riuscito a scattare foto per via dello stato di terrore dei presenti e delle forze dell'ordine che picchiavano la folla per disperderla.

الانفجار كبير جداً وما زالت سيارة تحترق في الجوار وحائط كبير قد سقط من الثكنة العسكرية اضافة الى اشجار كاملة قد هبطت على كلا الطرفين وقطع بشرية متناثرة في الجوار وسيارات الاسعاف تنطلق بسرعة جنونية وقد اخلت بالفعل عدداً منهم..

الحقيقة لم اشعر بالخوف بقدر ما شعرت بالاسف لما حدث والحمد لله انني كنت بعيداً عن تلك النقطة حتى ولو على بعد مئتي متر، وكما آمنت دائماً لكل إنسان وقته وأظن أن وقتي لم يحن بعد..

L'esplosione è stata spaventosa, c'è ancora un veicolo in fiamme e un'ala in muratura della postazione militare è crollata, così come interi alberi sono stati sradicati e giacciono ora ai lati delle strade, i resti di corpi umani sparsi nelle immediate vicinanze, le ambulanze che corrono all'impazzata per portare via i corpi. In realtà più che spaventato ero dispiaciuto per quanto avvenuto. Grazie a Dio ero lontano da quel punto, anche se di appena 200 metri. Ho sempre pensato che ogni essere umano abbia il proprio momento (per morire) e credo che il mio non sia ancora arrivato.

عذراً أحب أن أقول بأن الانفجار غير ناتج عن (جرة غاز) أو (انفجار سيارة) بحادث أو أي كذبة أخرى قد تخرج بها الحكومة.. الانفجار كبير اسقط حائطا كاملاً من الثكنة العسكرية والانفجار خارج الثكنة على الشارع تماماً وليس داخلها، وهناك سيارات محترقة وجثث وأموات والعديد من الجرحى.. والوقت كان حوالي الثامنة إلا ربعاً من صباح اليوم أي قبل نصف ساعة من الآن تماما..

سأوافيكم بالتفاصيل فيما بعد..

عذرا لان التدوين غير محبوكة النص بسبب السرعة..

حفظ الله هذا الوطن من كل شر..

 

Scusate ma vorrei chiarire che la detonazione non è stata causata da una bombola di gas, né dall'esplosione di un'auto in seguito a un incidente, né per qualsiasi altra menzogna che il governo possa elaborare.. L'esplosione è stata tremenda e ha fatto crollare l'intera ala di un complesso militare, ha avuto luogo sulla strada all'esterno di tale complesso e non al suo interno, ci sono macchine bruciate e corpi, cadaveri e feriti… erano più o meno le 8.45 del mattino, cioè circa mezz'ora fa. Cercherò di darvi maggiori informazioni più tardi. Sono spiacente, questo post non è scritto come dovrebbe perché lo sto buttando giù al volo. Possa Dio proteggere questo Paese da tutti i mali.

Dania [in], dalla Siria, pubblica un post dal titolo 17 in cui scrive:

17 persone sono state uccise [en] … e nessuno sa nulla, neanche un'agenzia stampa in grado di dire qualcosa, nessun altro dettaglio a parte … le 17 vittime accertate.

200 chili di esplosivo… chi, come e perché…
17 persone uccise … non riesco a crederci, mio fratello stava andando all'aeroporto.

Dicono che potrebbe trattarsi di un assassinio, dicono che potrebbe essere una minaccia alla sicurezza nazionale.

17 persone sono morte

Sasa [in] segue il rincorrersi delle voci rilanciando nei suoi post quelle più recenti:

Dunque, sono trascorsi solo pochi minuti dall'esplosione e la gente pensa già a elaborare teorie cospirative basate sulla loro sporca politica, invece di pensare alla morte di 17 persone.

Ecco quanto ho avuto modo di sentire:

- La bomba era piazzata vicino al quartier generale dell'Intelligence, Sidi Kadad, destinato al controllo dei palestinesi a Damasco – si tratta di una vendetta dei palestinesi

- La bomba era piazzata sulla via dell'aeroporto – gli israeliani hanno cercato di attaccare un simbolo di rilevanza nazionale

- La bomba era piazzata a Sayida Zeinab – forse è la questione irachena che viene esportata in Siria

- La bomba è un tentativo di minare la stabilità del governo siriano – devono essere stati gli americani

- La bomba è la vendetta per l'omicidio di un alto ufficiale governativo il mese scorso – sono stati i siriani

- La bomba vendica l'uccisione dell'ufficiale di Hizbollah Imad Mughniya – sono stati i libanesi

- La bomba ricalca gli attacchi degli estremisti religiosi in tutta la Siria – c'è la mano di Al Qaeda

Pensate solo ai morti – piuttosto alla possibilità che questi attacchi giustifichino la vostra sporca visione del mondo.

Un esperto di affari interni siriani, Joshua Landis [in] riprende un articolo del Telegraph sull'evento. Sono subito comparsi i primi commenti:

Offended ha scritto:

Una notizia davvero drammatica. Quale folle ideologia o piano si nasconde dietro attacchi del genere?

E IDAF ha risposto:

Fortunatamente è un fine settimana e nessun bambino si trovava all'interno della scuola danneggiata dall'attentato.

Finora la TV siriana è stata l'unica fonte di informazione e filmati. Qui ci sono alcune immagini:
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=83046

Dal vicino Egitto, Zeinobia [in] spiega:

Si tratta del primo atto terroristico che prende di mira civili siriani dopo molto tempo. Tra l'altro arriva dopo una serie di misteriose assegnazioni uccisioni avvenute [in] in tutto il Paese. Per non parlare del fatto che tale attacco arriva nello stesso momento in cui sembrava che la Siria stesse riguadagnando potere a livello regionale.

Per ora, il messaggio dietro questa esplosione non è per nulla chiaro, è stato sicuramente inviato al regime siriano ma perché?? A causa delle sue relazioni con l'Iran oppure contro il regime stesso!!??

avvia la conversazione

login autori login »

linee-guida

  • tutti i commenti sono moderati. non inserire lo stesso commento più di una volta, altrimenti verrà interpretato come spam.
  • ricordiamoci di rispettare gli altri. commenti contenenti termini violenti, osceni o razzisti, o attacchi personali non verranno approvati.