Palestina: la mercificazione di Gaza

Exiled è un blogger che ha recentemente lasciato Gaza, e non ha alcuna fretta di tornarvi. In questa traduzione di un suo recente post, ne leggiamo le opinioni sulla propaganda politica e gli interessi personali, i tunnel verso l'Egitto, il progetto del muro d'acciaio, e la natura della preoccupazione del mondo esterno per la Striscia di Gaza.

Exiled scrive sul blog Nostalgia [in]:

لا شي يشبه غزة،خرجت منها ولم تخرج مني،ليس حنينا بقدر ماهو …. لست ادري. (…) لا اريد الرجوع ولم اندم لحظة على الخروج رفضت ان اكون بضاعة،سلعة رخيصة يتاجر بها اهل الدين والسياسة والاعلام، ارفض العودة للركض خلف انبوبة الغاز وانتظار الكهرباء في ليالي الشتاء الطويلة والصراخ والعويل الحزبي والتكلس الديني
غزة بلد الكلام والانشاء الرخيص لا يفهمها احد، ملعب بعشرات الفرق ومئات المهاجمين والمدافعين ولكن بلا حكم ،يختلط فيها الحابل بالنابل ويكثر فيها الهرج والمرج كلوحة سرياليلة تستعصي على بيكاسو وسلفادور دالي
تحفر الانفاق لتهريب البضائع من مصر الى غزة…في حين انها عملية بيع وشراء تتم تحت نظر السلطتين في غزة ومصر ولكن تبقى تحت مسمى التهريب كي يستفيد منها الطرفين كل لمصلحته،كي تشحت سلطة غزة على شعبها المسكين الذي يشرب اطفاله الحليب مهربا،وكي تكون ذريعة لمصر لتحمي امنها القومي وحدودها من مخاطر التهريب

Non c'è niente come Gaza. Io l'ho lasciata, ma lei non ha lasciato me. Non si tratta esattamente di nostalgia… non so bene cosa sia […] Non voglio tornare, e non mi pento neppure per un attimo di esser partito. Mi sono rifiutato di essere una merce, un articolo di poco valore nelle mani di persone religiose, di politici, dei media. Mi rifiuto di tornare alle fughe per sfuggire ai candelotti di gas lacrimogeno, o all'attesa dell'elettricità nelle lunghe notti invernali, agli urli e ai gemiti dei partiti politici e alla calcificazione religiosa.
Gaza è un luogo di discorsi pomposi e vuoti. Nessuno li comprende. È il parcogiochi di dozzine di squadre e centinaia di manifestanti e scioperanti, ma senza nessuna regola. Tutto è diventato confuso e caotico, come un dipinto surrealistico che persino Picasso o Dalì non sarebbero in grado di interpretare.
I tunnel vengono scavati per portare merci di contrabbando dall'Egitto fino a Gaza… e mentre questa comprevendita avviene in bella vista delle autorità di Gaza e dell'Egitto, tuttavia viene ancora chiamata “di contrabbando” in modo che entrambe le parti possano beneficiarne a seconda dei rispettivi obiettivi (così che il governo di Gaza possa vivere alle spalle dei concittadini che danno ai figli il latte contrabbandato, e allo stesso tempo offre all'Egitto un prestesto per proteggere la sicurezza nazionale e i confini dai pericoli del contrabbando).

تروج الانفاق على انها عمل وطني بحت يقوم به اناس شرفاء خدمة لشعبهم المكلوب…في حين ان حيتان التجارة ومجرميها في غزة هم من يقوما بالحفر خدمة لمصالحهم المادية البحتة،ولهم مقاومين للايجار حيث اذا فتحت اسرائيل معابرها من غزة لادخال البضائع يضرب اولئك المقاومين المرتزقة الصواريخ على المعابر لاقفالها لكي يحتكرو البيع (…) يسوق الشعب الغزي في الاعلام على انه شعب جائع ويأكل من المزابل،في حين ان مليارات الدولارات تم ضخها الى مصر من عمليات الشراء والبيع تحت الانفاق
فضحت مصر ونشر غسيلها الوسخ واحتشد المتظاهرون المتضامنون امام السفارات المصرية في العالم تنديدا بالجدار الفولاذي على الحدود، في حين ان مصر كانت قادرة ببساطة وبكل هدوء وبدون اي شوشرة اغلاق جميع الانفاق مع غزة دون اي شوشرة اعلامية 
تبني مصرجدار فولاذي عالي…ولا احد في غزة يدري لماذا؟ فاغلاق الانفاق لا يحتاج الى هذا الجدار، ولن يمنع الجدار الانفاق!

I tunnel sono stati promossi come puro lavoro per la nazione, intrapreso da uomini onesti per prestare servizio al popolo disperato…mentre sono i pezzi grossi del commercio di Gaza e i loro criminali a scavare i tunnel per i propri interessi personali. Hanno i propri mercenari della resistenza, perchè se Israele aprisse un varco fino a Gaza per consentire il passaggio delle merci, quella stessa resistenza colpirebbe con dei razzi gli ingressi appena aperti pur di chiuderli, in modo da mantenere il monopolio sul commercio. […] Gli abitanti di Gaza vengono dipinti dai media come persone affamate che cercano cibo nei rifiuti, mentre miliardi di dollari finiscono nelle tasche egiziane grazie alla compravendita tramite i tunnel.
L'Egitto si è trovato ad esporre pubblicamente le proprie colpe quando i dimostranti si sono riuniti davanti alle ambasciate egiziane di tutto il mondo per condannare il muro d'acciaio [in] sul confine, mentre l'Egitto avrebbe potuto semplicemente e silenziosamente chiudere tutti i tunnel di Gaza, senza creare tutta quell'attenzione mediatica.
L'Egitto sta costruendo un alto muro in acciaio e nessuno a Gaza ne sa il perchè! Per chiudere i tunnel non c'è bisogno di questo muro, e il muro non eliminerà i tunnel!

في غباء غير معهود من النظام المصري يعرقل قافلة جالاوي التضامنية ؟! والتي لا تعود بالنفع على غزة الا مزيدا من الشعارات الحنجورية الرنانة بلا اي جديد وبلا اي حل جذري لمعضلة غزة والتي يتم تسويقها على انها محنة غذاء
يأتي اهل الخير والضمير والثوار النبلاء من العالم نحو غزة ليتضامنوا معها، في حين ان غزة هي من تتضامن معهم وتمنحهم راحة الضمير والالق الثوري والبروباجندا الاعلامية
لا احد يفهم غزة

Con una stupidità insolita da parte del regime egiziano, è stato bloccato il corteo della solidarietà di Galloway [in]. Qualcosa che non porta a Gaza altro beneficio che slogan chiassosi e pomposi, senza nulla di nuovo e senza nessuna soluzione fondamentale per il dilemma di Gaza, definito come una crisi alimentare. Persone caritatevoli con una coscienza e nobili rivoluzionari vengono a Gaza da ogni parte del mondo per dimostrare solidarietà. Nel frattempo Gaza è solidale con loro, e dà loro tranquillità, un'aurea rivoluzionaria e materiali propagandistici.
Nessuno capisce Gaza.

1 commento

  • ho un grave problema per evitare l'uccisione dei detenuti in Egitto

    ho un grave problema per evitare l’uccisione dei detenuti in Egitto.Ciao sono alla ricerca dei Siti in favore della Libera Palestina,ti devo comunicare,anche se non riconosco il tuo gruppo di liberta’,che purtroppo manca al mio contatto parecchi gruppi del loro Stato e di questo ne risentira’ la Palestina che e’ crudelmente detenuta in Egitto. Io ora non sono in grado di capire se e’ un gioco praticato dallo stesso Egitto in sfavore dei detenuti della Palestina,ma purtroppo da da intendere in questo modo. E’ molto che scrivo ai gruppi di Palestina,Libano,Iran di cui ho avuto della risposta ma manca al riguardo dei detenuti in Egitto. La risposta e’ effettiva da parte del Iran manca completa al contatto. Ho provato molte volte anche al forum della Palestina che ha il sito boicotta Israele ma non vive una semplice risposta a differenza del Iran. Con l’Iran incredibilmente ho ottenuto la risposta tramite la notizia pubblica,adesso non ho il contatto e temo che la principale colpa sia del Egitto. Comunque e’ purtroppo notevole l’indifferenza da parte della Palestina,Libano a differenza del Iran.

unisciti alla conversazione

login autori login »

linee-guida

  • tutti i commenti sono moderati. non inserire lo stesso commento più di una volta, altrimenti verrà interpretato come spam.
  • ricordiamoci di rispettare gli altri. commenti contenenti termini violenti, osceni o razzisti, o attacchi personali non verranno approvati.