Palestina: servirà a qualcosa introdurre la leva obbligatoria?

Il ministro degli Interni del governo di Hamas [it], Fathi Hammad, ha annunciato [a fine luglio] di stare valutando un incremento della forza militare di Gaza [en], inizialmente con volontari ed eventualmente con leva obbligatoria. La forza di sicurezza salariata già esistente ammonta a circa 20.000 unità [en]. I blogger di Gaza hanno reagito con stupore all'idea della leva obbligatoria.

Giovani palestinesiGiovani palestinesi, foto di Rusty Stewart, con licenza Creative Commons BY-NC-ND 2.0


Seeran Nofal scrive [ar]:

الخبر الذي شاعَ صيته في الشارع الغزّي والذي يتضمن فرض قانون التجنيد الإختياري ومن ثمَّ الإجباري على المواطنين الغزّيين ،هذا القرار الذي صدر من وزير الداخلية في الحكومة المقالة “فتحي حمّاد” ، إذ أنّ هذا الوزير قد صرّح بأن هذا “التجميد” ، أقصد التجنيد ما هو إلا وسيلة لزيادة الدفاع عن فلسطين ولزيادة قوة “الجيش الفلسطيني” في التصدي للإحتلال.
عندما قرأت الخبر على الوكالات الإخبارية المحلية راودني شعور بالإستغراب من جهة وشعورُ برغبة جامحة بالضحك من جهة أخرى ، فقرار مثل هذا الذي يتحدث عنه وزير الداخلية ليس بالقرار المنطقي ، بنظري هو قرار “رومنطيقي” نابع عن سيطرة الأحلام والمشاعر على متخذ القرار ، فهو يظن أنه دولة مستقلة خالية من المشاكل والحروب ،ولديه إستقلال تام ولديه سلطته الباهرة التي تخوله لفرض قانون لا يصلح لا لزمان ولا لمكان ولا تتوفر فيه الظروف التي تؤدي إلى تطبيقه.
La notizia che si è diffusa rapidamente per le strade di Gaza riguarda l'introduzione di un reclutamento militare volontario prima, e obbligatorio poi, per i cittadini di Gaza. La possibilità di un decreto di questo tipo è stata annunciata dal ministro degli Interni del governo de facto, Fathi Hammad. Il ministro ha dichiarato che questo “consolidamento” (leggi leva) rappresenta la via più semplice per aumentare la capacità difensiva della Palestina e per rafforzare l'”Esercito Palestinese”, impegnato a contenere l'occupazione della baia. Quando ho letto la notizia dalle locali agenzie di stampa sono stata presa da sentimenti contrastanti: incredulità da una lato e un'irrefrenabile voglia di ridere dall'altro. Decreti come quello di cui il ministro degli interni sta discutendo non hanno un senso logico; secondo me è una decisione “romantica” che deriva dal sopravvento che i sogni e le emozioni hanno avuto sul legislatore. Egli, infatti, pensa di essere in uno stato sovrano, libero da problemi e guerre, dotato della completa indipendenza e della smagliante autorità che gli conferisce il potere di imporre leggi che non sono appropriate nè al tempo nè al luogo e che non soddisfano nessuna delle condizioni per cui sarebbe legittimo venissero portate avanti.

Seeran conclude:

أنا لستُ أتهجم على متخذ القرار ،إنما أحاول أن أكون “منطقية” يسيطر عليّ عقلي وأحاول أن أرمي “رومنطقيتي” أدراج الرياح ، فالتجنيد الإجباري الذي من المتحمل أن يتم تطبيقه سَيُولد تداعيات كثيرة أهمها ترسيخ الإنقسام ، بالإضافة إلى أن الشعب الغزاوي على ما أعتقد لم ولن يتقبل هذا الأمر بصدر رحب إذ يكفيه ما هو فيه من شقاء وغصة عيش.
هذا القرار ذكُرني بالدولة العثمانية حينَ كانت في أوج قوتها وحين كانت لها سيادتها في إتخاذ القرار وحين كانت لها سطلة كاملة على كافة الدول تقريبا فكانت تفرض التجنيد الإجباري ، أونحن أصبحنا “دولة عُثمانية” كي يتم إصدار مثل هذا القرار؟ أونحن نتمتع بقوة وسيادة كافية؟ ألسنا نخضع لمتحلٍ قادرٍ على أن يسحق المجندين كما فعلت في الحرب الماضية؟
Non me la sto prendendo con il legislatore; sto cercando di lasciare che sia la “logica”, e non il “romanticismo”, a dominare il mio pensiero. La leva obbligatoria, che sembra stia per essere introdotta, avrà molte ripercussioni, la principale delle quali sarà il radicamento di [nuove] fratture [sociali]. Inoltre, credo che la popolazione di Gaza non abbia accolto e non accoglierà a braccia aperte questa decisione, avendo già patito sufficienti sofferenze e tormenti. Il decreto mi ricorda l'impero ottomano: quando si trovò all'apice della sua forza, quando ottenne il potere sovrano per legiferare, quando ultimò la dominazione su tutti i paesi limitrofi, allora, a quel punto, impose la leva obbligatoria. Siamo forse diventati l'impero ottomano, che emaniamo questo genere di decreti? Godiamo di potere e supremazia assoluti? Oppure, [invece,] subiamo un occupante potente in grado di annientare i nostri soldati, come è accaduto nell'ultima guerra?

Il blogger Kalam scrive [ar]:

أكبر شرف للإنسان أن يثبت في ساحات الوغى وأن يكون ذو دور فاعل وبناء في الدفاع عن وطنه على أن يكون ذلك بوعي وتلائم مع الواقع.
أخيرا صار النا جيش يا جماعة وعنا تجنيد اجباري، وعلشان ما نتفاجأ راح نبدأ بالتجنيد الاختياري، كلام جميل وحلو وتطرب له الآذان ولكن دعونا نفكر في الدواعي والأسباب لذلك:
L'onore più grande per una persona è quello di dimostrare sul campo di battaglia di poter svolgere un ruolo attivo e costruttivo nel difendere il proprio Paese, sempre ammesso che questo sia fatto con consapevolezza e che corrisponda a realtà.
Finalmente, amici, abbiamo un esercito e la leva militare. E per non lasciarci sorprendere [dal nemico], cominceremo con l'arruolamento volontario – dolci parole che deliziano le orecchie. Ma pensiamo un attimo alle cause e alle ragioni dell'introduzione della leva:

Kalam quindi fornisce una lista di interrogativi circa la proposta di coscrizione militare:

1. هل نحن بحاجة فعلا لأن ندرب كل أفراد الشعب على الأسلحة والقتال؟
2. هل الاجتياحات الاسرائيلية مقطعة بعض هالأيام؟ وهل هناك صواريخ تطلق من الضفة أو غزة؟
3. إن كنا سنوافق على دولة في حدود 67 فلماذا اذن نستعد للحرب ولمن؟
4. ان كنا مأمورين بالإعداد “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم” صدق الله العظيم، فهل هذا المقصود بذلك؟
5. هل ما يقال هو عبارة عن جعجعة اعلامية فقط ونشاط استعراضي؟
6. ما هي الخطة الوطنية التي سيتم على أساسها التدريب؟
7. ألا يكفي الشباب المنخرط في أجهزة السلطة – القديمة والجديدة- أو في التنظيمات الفلسطينية -الكثيرة جدا جدا جدا- لمواجهة العدو وبالتالي نحتاج لتجييش الشعب كله؟
8. هل أصبحنا دولة مستقلة فعلا وأصبح لدينا جيش نظامي؟
9. هل ستقبل اسرائيل بمثل هذه الخطوة؟
1. Abbiamo realmente bisogno di insegnare a tutti i membri della società a maneggiare armi e uccidere?
2. Ci sono incursioni israeliane a intermittenza, negli ultimi giorni? Vengono forse sparati razzi dalla Cisgiordania, o da Gaza?
3. Se dovessimo accettare un accordo per uno Stato all'interno dei confini del 1967, allora perchè ci prepariamo a una guerra, e con chi?
4. Qualora ci venisse spiegato come prepararci, e “preparare la vostra potenza, al massimo della vostra capacità, inclusi destrieri da guerra, per suscitare il terrore nel cuore dei nemici di Allah e vostri” (Sura Al-Anfal [it]), è questo che si intende?
5. E’, come è stato detto, una sorta di bufala a uso e consumo mediatico, per fare scena?
6. Qual è la strategia nazionale sulla quale viene basato l'addestramento?
7. Non sono sufficienti i giovani che sono impegnati nell'apparato dell'Autorità (la vecchia e la nuova), o nelle varie fazioni palestinesi (molto, molto numerose) che combattono il nemico? Abbiamo dunque bisogno di militarizzare l'intera popolazione?
8. Siamo diventati uno stato indipendente, al punto di avere bisogno un esercito regolare?
9. Israele accetterà una svolta di questo tipo?

Continua:

10. ماذا سيحدث لو قصفت اسرئايل عدة مواقع للتدريب هل سنتراجع عن المشروع؟
11. من اين سنوفر المعدات والرصاص اللازم للتدريب ونحن في حصار خانق؟
12. من اين سندفع مكافآت المجندين والحكومة تعاني من ازمة مالية خانقة؟
13. هل سيذهب الشباب للتطوع في “الجيش” حبا في الوطن ودفاعا عنه أم بحثا عن فرصة عمل مرتقبة؟
14. هل تكفي مدة 3-9 شهور لتخرج لنا مجندا قادرا على التعامل مع الأسلحة؟
في المقابل أعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في حل مشكلة البطالة فبدلا من “أن يسند الشباب الحيطان” سيجدون مكانا يفرغون فيه مسدساتهم وطاقاتهم.
10. Cosa succederebbe se Israele bombardasse una serie di sedi di addestramento? Si abbandonerà il progetto?
11. Come forniremo l'equipaggiamento e i proiettili necessari per l'addestramento, dato che ci troviamo sotto un embargo soffocante?
12. Come pagheremo le reclute, ora che il governo sta subendo gli effetti della pesante crisi finanziaria?
13. I giovani si presenteranno come volontari in grazia dell'amor patrio, per difendere la nazione, o perchè questa rappresenta un'opportunità per un futuro lavoro?
14. Dai tre ai nove mesi è un periodo sufficiente per trasformare in soldati coloro tra noi che sanno maneggiare i fucili?

D'altro canto, penso che questo sviluppo possa contribuire a risolvere il problema della disoccupazione; i giovani, invece di fare “da tappezzeria”, avranno un posto dove scaricare la loro energia, e le loro pistole.
Kalam conclude con un promemoria:

نحن تحت احتلال …………….. تحت احتلال ……………………… تحت احتلال
Siamo sotto occupazione ……………………… sotto occupazione ……………………… sotto occupazione

avvia la conversazione

login autori login »

linee-guida

  • tutti i commenti sono moderati. non inserire lo stesso commento più di una volta, altrimenti verrà interpretato come spam.
  • ricordiamoci di rispettare gli altri. commenti contenenti termini violenti, osceni o razzisti, o attacchi personali non verranno approvati.